რენტალს საქართველო        
რუსთაველის გამზ. 46, გრიბოედოვის ქ. 37        
ტელ: (+ 995 32) 45 45 99/66, 99 64 12; მობ: (+ 995 71) 45 45 66        


სესხის კალკულატორი
სესხის ოდენობა: USD / GEL
განაკვეთი: % / წელიწადში


* This mortgage calculation should be used for indicative purposes only.
Specific mortgage conditions are available from mortgage providers or brokers.
© "რენტალსი" შ.პ.ს 2009. ყველა უფლება დაცულია.

ვებ-უზ უნველყოფა: ადმინისტრატორი
www.rentals.ge

info@rentals.ge